Обратно
Филтрирай по цена:
Цена от 1лв.
Цена до 1 000лв.
Прозиводител:
g>9789546856128-<bg>Английски разговори – Бърза тренировка </bg><en</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546856111</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски Лексика за напреднали – Бърза трениров"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856111</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски Лексика за напреднали – Бърза трениров"> g>9789546856111</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски Лексика за напреднали – Бърза трениров</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>893749000369</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Комплект 2 аудиодиска „БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ за 30 дни"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>893749000369</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Комплект 2 аудиодиска „БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ за 30 дни"> g>893749000369</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Комплект 2 аудиодиска „БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ за 30 дни</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>893749000406</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Аудиодиск „НЕМСКИ за 30 дни”</bg><en>-</en></ti"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>893749000406</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Аудиодиск „НЕМСКИ за 30 дни”</bg><en>-</en></ti"> g>893749000406</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Аудиодиск „НЕМСКИ за 30 дни”</bg><en>-</en></ti</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546858443</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lang"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858443</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lang"> g>9789546858443</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lang</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546858450</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langen"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858450</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langen"> g>9789546858450</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langen</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546858214</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руско-български/Българско-руски - Мини-речник</b"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858214</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руско-български/Българско-руски - Мини-речник</b"> g>9789546858214</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руско-български/Българско-руски - Мини-речник</b</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546858221</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Румънско-български/Българско-румънски – Мини-реч"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858221</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Румънско-български/Българско-румънски – Мини-реч"> g>9789546858221</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Румънско-български/Българско-румънски – Мини-реч</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546858153</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lange"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858153</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lange"> g>9789546858153</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lange</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546858177</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langens"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858177</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langens"> g>9789546858177</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langens</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9546851108</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9546851108</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"> g>9546851108</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9546851701</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9546851701</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"> g>9546851701</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857101</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за деца – Картинен речник</bg><en>-Vo"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857101</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за деца – Картинен речник</bg><en>-Vo"> g>9789546857101</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за деца – Картинен речник</bg><en>-Vo</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546856500</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Бизнес английски – практичен наръчник</bg><en>-"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856500</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Бизнес английски – практичен наръчник</bg><en>-"> g>9789546856500</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Бизнес английски – практичен наръчник</bg><en>-</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855152</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френско-български/Българско-френски - Мини-речни"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855152</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френско-български/Българско-френски - Мини-речни"> g>9789546855152</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френско-български/Българско-френски - Мини-речни</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546856470</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английско-български/Българско-английски – минире"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856470</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английско-български/Българско-английски – минире"> g>9789546856470</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английско-български/Българско-английски – минире</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855923</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска граматика за начинаещи - Бърза трениров"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855923</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска граматика за начинаещи - Бърза трениров"> g>9789546855923</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска граматика за начинаещи - Бърза трениров</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855596</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианскa граматика за начинаещи - Бърза тренир"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855596</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианскa граматика за начинаещи - Бърза тренир"> g>9789546855596</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианскa граматика за начинаещи - Бърза тренир</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546856487</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировк"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856487</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировк"> g>9789546856487</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировк</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546856494</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английска граматика за начинаещи - Бърза трениро"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856494</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английска граматика за начинаещи - Бърза трениро"> g>9789546856494</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английска граматика за начинаещи - Бърза трениро</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855916</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианска лексика за начинаещи - Бърза трениров"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855916</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианска лексика за начинаещи - Бърза трениров"> g>9789546855916</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианска лексика за начинаещи - Бърза трениров</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855435</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855435</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка"> g>9789546855435</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855787</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка<"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855787</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка<"> g>9789546855787</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка<</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000260</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Dictionary of American English</"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000260</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Dictionary of American English</"> g>-</bg><en>893749000260</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Dictionary of American English</</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000161</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Dictionary</bg><en"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000161</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Dictionary</bg><en"> g>-</bg><en>893749000161</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Dictionary</bg><en</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000178</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Thesaurus</bg><en>"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000178</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Thesaurus</bg><en>"> g>-</bg><en>893749000178</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Thesaurus</bg><en></a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000192</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</bg><en"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000192</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</bg><en"> g>-</bg><en>893749000192</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</bg><en</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000185</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</bg"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000185</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</bg"> g>-</bg><en>893749000185</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</bg</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000215</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary<"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000215</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary<"> g>-</bg><en>893749000215</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary<</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000208</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary<"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000208</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary<"> g>-</bg><en>893749000208</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary<</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>-</bg><en>893749000253</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</b"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000253</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</b"> g>-</bg><en>893749000253</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</b</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855121</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианско-български/Българско-италиански - мини"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855121</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианско-български/Българско-италиански - мини"> g>9789546855121</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианско-български/Българско-италиански - мини</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855114</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанско-български/Българско-испански - мини реч"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855114</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанско-български/Българско-испански - мини реч"> g>9789546855114</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанско-български/Българско-испански - мини реч</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855183</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Испански разговорник</bg><en>-Spanish"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855183</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Испански разговорник</bg><en>-Spanish"> g>9789546855183</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Испански разговорник</bg><en>-Spanish</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855206</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Френски разговорник</bg><en>-French</"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855206</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Френски разговорник</bg><en>-French</"> g>9789546855206</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Френски разговорник</bg><en>-French</</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855190</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Италиански разговорник</bg><en>-Itali"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855190</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Италиански разговорник</bg><en>-Itali"> g>9789546855190</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Италиански разговорник</bg><en>-Itali</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855213</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Немски разговорник</bg><en>-German</e"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855213</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Немски разговорник</bg><en>-German</e"> g>9789546855213</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Немски разговорник</bg><en>-German</e</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546854971</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-НЕМСКИ разговорник</bg><en>–German Ph"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854971</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-НЕМСКИ разговорник</bg><en>–German Ph"> g>9789546854971</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-НЕМСКИ разговорник</bg><en>–German Ph</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546855107</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско - Испански разговорник</bg><en>-Bulga"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855107</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско - Испански разговорник</bg><en>-Bulga"> g>9789546855107</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско - Испански разговорник</bg><en>-Bulga</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546853554</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски антоними и синоними</bg><en>-English "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546853554</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски антоними и синоними</bg><en>-English "> g>9789546853554</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски антоними и синоними</bg><en>-English </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546854698</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</bg><en>-First 1"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854698</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</bg><en>-First 1"> g>9789546854698</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</bg><en>-First 1</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546854445</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на НЕМСКИ</bg><en>-First 1000"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854445</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на НЕМСКИ</bg><en>-First 1000"> g>9789546854445</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на НЕМСКИ</bg><en>-First 1000</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546854728</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</bg><en>-First "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854728</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</bg><en>-First "> g>9789546854728</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</bg><en>-First </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546854711</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</bg><en>-First 10"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854711</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</bg><en>-First 10"> g>9789546854711</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</bg><en>-First 10</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857576</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Китайски разговорник с речник</bg><en>-Collins "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857576</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Китайски разговорник с речник</bg><en>-Collins "> g>9789546857576</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Китайски разговорник с речник</bg><en>-Collins </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857569</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Японски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857569</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Японски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"> g>9789546857569</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Японски разговорник с речник</bg><en>-Collins G</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857583</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Хърватски разговорник с речник</bg><en>-Collins"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857583</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Хърватски разговорник с речник</bg><en>-Collins"> g>9789546857583</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Хърватски разговорник с речник</bg><en>-Collins</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857514</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Полски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857514</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Полски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857514</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Полски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857545</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Нидерландски разговорник с речник</bg><en>-Coll"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857545</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Нидерландски разговорник с речник</bg><en>-Coll"> g>9789546857545</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Нидерландски разговорник с речник</bg><en>-Coll</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857477</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руски разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857477</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руски разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"> g>9789546857477</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руски разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857613</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Британски английски разговорник с речник</bg><e"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857613</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Британски английски разговорник с речник</bg><e"> g>9789546857613</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Британски английски разговорник с речник</bg><e</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857521</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Чешки разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857521</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Чешки разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"> g>9789546857521</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Чешки разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857620</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Американски английски разговорник с речник</bg> "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857620</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Американски английски разговорник с речник</bg> "> g>9789546857620</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Американски английски разговорник с речник</bg> </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857538</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Португалски разговорник с речник</bg> <en>-Colli"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857538</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Португалски разговорник с речник</bg> <en>-Colli"> g>9789546857538</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Португалски разговорник с речник</bg> <en>-Colli</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857552</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Арабски разговорник с речник</bg> <en>-Collins G"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857552</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Арабски разговорник с речник</bg> <en>-Collins G"> g>9789546857552</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Арабски разговорник с речник</bg> <en>-Collins G</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857491</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански разговорник с речник</bg><en>-Collins "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857491</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански разговорник с речник</bg><en>-Collins "> g>9789546857491</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански разговорник с речник</bg><en>-Collins </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857507</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански разговорник с речник</bg><en>-Collin"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857507</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански разговорник с речник</bg><en>-Collin"> g>9789546857507</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански разговорник с речник</bg><en>-Collin</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857590</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Гръцки разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857590</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Гръцки разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857590</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Гръцки разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857606</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Турски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857606</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Турски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857606</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Турски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857484</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857484</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857484</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546857460</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857460</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"> g>9789546857460</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски разговорник с речник</bg><en>-Collins G</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546856180</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски джобен речник </bg><en>-</en></title"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856180</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски джобен речник </bg><en>-</en></title"> g>9789546856180</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски джобен речник </bg><en>-</en></title</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=g>9789546856845</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски джобен речник</bg><en>-</en> g>9789546856845-<bg>Немски джобен речник</bg><en>-</en>
bg>9786191511396-<bg>Първите 100 думи на френски – Книжка за оцветяв</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=bg>9786191511426</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяван"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511426</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяван"> bg>9786191511426</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяван</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=bg>9786191511402</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветя"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511402</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветя"> bg>9786191511402</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветя</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=bg>9786191511419</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцве"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511419</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцве"> bg>9786191511419</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцве</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&pcat=;1994;485;3&brand=bg>9786191511594</bg><en>-</en></isbn><title><bg>I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </bg><en>-</"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511594</bg><en>-</en></isbn><title><bg>I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </bg><en>-</"> bg>9786191511594</bg><en>-</en></isbn><title><bg>I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </bg><en>-</</a> </label> </div> </div> </form> </div> <div class="col-md-8"> <div class="sort-category"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h1 class="page-title">Чуждоезик. обучение</h1> </div> <div class="col-md-6"> <!--<ul class="sort-list clearfix"> <li>Сортирай по:</li> <li class="active"><a href="">Дата <span class="glyphicon glyphicon-triangle-bottom"></span></a></li> <li ><a href="">Цена <span class="glyphicon glyphicon-triangle-bottom"></span></a></li> <li ><a href="">Име <span class="glyphicon glyphicon-triangle-bottom"></span></a></li> </ul>--> </div> </div> </div> <ul class="category-list clearfix"> <li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=119579" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/45fd8a34a1eaaf4bdfcf40b340268ee0.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">2000 Немски думи за 15 дни</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=119579" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=113375" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/6fac4e4253891abd327fb4701067abd4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на РУСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=113375" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=76155" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/7754d86d445eff533b6e401f59993e40.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=76155" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71672" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d6c5620557478a76e36ca7878aebfe26.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71672" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71671" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ad5b37dd92f53563540dcdbbb6b92484.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71671" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71620" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/b814c009ac09f1449687cf5657f57058.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71620" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71619" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/008febd8f557dbddc510d7a22c3b7caf.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на френски – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71619" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71540" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/84592f3342835f8e98f94ff6802fdb04.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Немски за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71540" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=68787" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/4f0741b023a08cc6558947cb3a2534cf.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">HOLIDAYS/ПРАЗНИЦИТЕ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=68787" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=68786" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a26defd129b72e6a3afe82cd15145a2b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MY HOME AND MY FAMILY/МОЯТ ДОМ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=68786" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=65907" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a96d86779f8e2c6c63f809e5df86089b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 14.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Oxford Softpress речник - английско-български/българско-английски</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=65907" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=59418" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/88b846a6f1dee7e6547b3d4254f5a520.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски за най-малките</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=59418" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49372" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/edb23e1fee9e769619f85ae5e9423052.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Испански джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49372" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49371" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/2f58430e00734d1cd5fd942725db437e.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Италиански джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49371" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49370" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d5e31a5b16c92e695edd2e9db951fdeb.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Гръцки джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49370" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49369" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/b971cc9e7ad22436608ebfa9428ba3a6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Руски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49369" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49368" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/cec688856328feecfbde17dbd8096163.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Румънски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49368" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49261" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/9e5a28c345778604751b03c9268b48a1.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Турски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49261" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49260" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d2cdd5c6a71a5e585f3422e5de59a3d8.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49260" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49259" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d408ac5232847d9d3f02356ad0cea3ec.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Немски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49259" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=48787" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/834a8177c999a8540aaf253085526fb2.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски джобен речник </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=48787" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39446" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/90ba0ef471e49c10dfc584e1e552c079.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39446" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39245" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/1be3256496bf506ec1d34ed37b707a21.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Турски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39245" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39095" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/725844c3d305e15654b7cc5056094a47.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Гръцки разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39095" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39076" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ef8c72ca4bcd9b29427b9a39296bd334.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Арабски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39076" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39075" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/305a37374dff9992ad7aacf5107e0bbc.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Португалски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39075" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37898" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/7b84c11844f4bb84e309c5a33d8103b3.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Чешки разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37898" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37897" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/c8dffe492e59ad57fee7b67417cf1739.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Британски английски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37897" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37896" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ba579697ef46429114dc2fe1b48d1334.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Руски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37896" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37895" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d9cf4b8c2e6424074879d7e29795cdc4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Нидерландски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37895" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37894" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/c9b249c426b2ee6f3f81bf8bdf75e4ab.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Полски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37894" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37893" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/bc1894ee5555fe1f5bb3123215edfcd1.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Хърватски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37893" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37748" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/509d3926fb7213639ba5cf9b04af5dc6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Китайски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37748" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37587" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/71295f72db6c6932fad934536d2b108c.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37587" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37586" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/58208dec4930983f3e9f6338dfe9b0d1.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37586" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37585" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/5063189f2b752e462db31cd7de2eff91.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на НЕМСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37585" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37583" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/eec4632f7a4165eb3637d2feb60cf7f4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37583" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37539" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/609342f47bbe9284e0ea0ac914887ca7.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 3.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Българско-НЕМСКИ разговорник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37539" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37514" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/2e9647121a292ed1957737f1bee1916a.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Българско-Испански разговорник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37514" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37508" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/3c585aa2f4668510c4a4c42f41b9f602.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Миниречник - Италианско-български/Българско-италиански</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37508" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37485" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/e1ad3bbdf43ac7a2defc66aa0485267e.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 30.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37485" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37484" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d87c919aba4bdb6362f94586d35765ca.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37484" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37483" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/2a5a69b3ffeaa0b9077568e5907d5557.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37483" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37482" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d9e5583059242d5f1ae7c9ed8b6cc3ce.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37482" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37481" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/49c1cd1e23fc3947b5b6095fca3093ab.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37481" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37480" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ab64210f8b51cabf0ff3b328991361c4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford English Thesaurus</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37480" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37479" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/31f6e786658f2ddfb32645ec7536bde6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford English Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37479" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37478" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/4c856b2c80e60d1b047d4a9c2f934c9c.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 30.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Cambridge Dictionary of American English</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37478" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37453" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/76e93508243f65f0bd8e84576f7f8966.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37453" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37452" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/e59c6ac263e31cfb0f20e5d611cfc785.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37452" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37451" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d75a92a11dab5ff45ccb3ad84f4ea6c7.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Италианска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37451" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37450" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/8143f6092ba70f6f54ca6682a98bdb19.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английска граматика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37450" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37449" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/81b826914d6a6eecba38ebbe830f483b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37449" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37401" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/240c8db710ccbc48cd3f2fef36939706.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски за деца – Картинен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37401" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37357" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/45d7309dab56d89094914f93d691ff07.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френски за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37357" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37356" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/474131b68077c4605f4e948881dfb661.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37356" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37338" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a4e3268f33d4bed4b5c3dd5cfbe6b795.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Испански за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37338" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37337" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/9a3659cb5bd45edcfca36075d4229f61.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Италиански за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37337" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37297" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/06121a30d1c18ea52c50c6c93d01e61c.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски Лексика за напреднали – Бърза тренировка </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37297" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37296" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/de87cba9861e599200fdcee0e7151cb0.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски разговори – Бърза тренировка </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37296" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37280" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/82b3c0a11c1512559df26f713c913663.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Универсален Румънско-български разговорник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37280" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37278" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/615e0da87e06db4e8073380c6e4e3167.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">2000 Английски думи за 15 дни</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37278" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37253" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/e604575aeb747bf34f7531643c07b4f6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на английски – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37253" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37228" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a82b04706c7266efb61480273ab89bd2.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 3.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Миниречник - Гръцко-български/Българско-гръцки</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37228" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37187" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/22cfbc1a50b0d4974fb5a85c22033a2b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на немски – книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37187" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37148" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/f37f9efd9ff6acbd07dc5b5fa22e2959.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Тестове и упражнения по немска граматика</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37148" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37147" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d812f2ade36f39e27b540ffb26a766d5.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Тестове и упражнения по английска граматика</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37147" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37137" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/dbcfadaecebeaa170c63c9972a387d91.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Тестове и упражнения по френска граматика</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37137" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li> </ul> <!--<nav class="text-center" aria-label="Page navigation"> <ul class="pagination text-center"> <li> <a href="#" aria-label="Previous"> <span aria-hidden="true">«</span> </a> </li> <li><a href="#">1</a></li> <li><a href="#">2</a></li> <li><a href="#">3</a></li> <li><a href="#">4</a></li> <li><a href="#">5</a></li> <li> <a href="#" aria-label="Next"> <span aria-hidden="true">»</span> </a> </li> </ul> </nav>--> </div> </div> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { $(".animsition").animsition({ inClass: 'fade-in', outClass: 'fade-out', inDuration: 1500, outDuration: 800, linkElement: '.animsition-link', // e.g. linkElement: 'a:not([target="_blank"]):not([href^="#"])' loading: true, loadingParentElement: 'body', //animsition wrapper element loadingClass: 'animsition-loading', loadingInner: '', // e.g '<img src="loading.svg" />' timeout: false, timeoutCountdown: 5000, onLoadEvent: true, browser: [ 'animation-duration', '-webkit-animation-duration'], // "browser" option allows you to disable the "animsition" in case the css property in the array is not supported by your browser. // The default setting is to disable the "animsition" in a browser that does not support "animation-duration". overlay : false, overlayClass : 'animsition-overlay-slide', overlayParentElement : 'body', transition: function(url){ window.location.href = url; } }); equalheight = function(container){ var currentTallest = 0, currentRowStart = 0, rowDivs = new Array(), $el, topPosition = 0; $(container).each(function() { $el = $(this); $($el).height('auto') topPostion = $el.position().top; if (currentRowStart != topPostion) { for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } rowDivs.length = 0; // empty the array currentRowStart = topPostion; currentTallest = $el.height(); rowDivs.push($el); } else { rowDivs.push($el); currentTallest = (currentTallest < $el.height()) ? ($el.height()) : (currentTallest); } for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } }); } $(window).load(function() { equalheight('.list-news li'); }); $(window).resize(function(){ equalheight('.list-news li'); }); $(window).load(function() { equalheight('.category-list li'); }); $(window).resize(function(){ equalheight('.category-list li'); }); // With JQuery $("#priceslider").slider({}); $(".checkbox-option").change(function() { if($(this).is(':checked')) $(this).parent().addClass('selected'); else $(this).parent().removeClass('selected'); }); }); </script><div class="last-news-block"> <div class="container"> <h3 class="title-default text-center dark-blue">Последни новини</h3> <ul class="clearfix list-news"> <li> <a href="https://smartshopping.bg/?news=19"> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2020-03-07 06:29:50</span> <h4 class="news-title">Новата ученическа колекция 2020 на GABOL е вече при нас! С всяка закупена ученическа раница, получавате ПОДАРЪК – торба, с логото на Smartshopping...</h4> <!--<p class="news-description">Новата ученическа колекция 2020 на GABOL е вече при нас! С всяка закупена ученическа раница, получавате ПОДАРЪК – торба, с логото на Smartshopping.bg!!! Всички раници, несесери, торби, чанти, портмонета, чадъри, термочанти, термонесесери, бутилки за вода, моливници, касички, козметични несесери, детски куфари и детски пътни чанти от колекция 2020 можете да разгледате в сайта, както и на място в офиса ни в квартал Стрелбище, на ул. М-р Първан Тошев 12-14. Всяка година качеството на продуктите е все по-високо, а дизайна все по-атрактивен. Подобренията тази година са най-вече в здравината на раниците, тяхното подсилено дъно със специален дебел полимерен слой и атракивните ключодържатели. СЕРИИ РАНИЦИ ЗА МОМИЧЕТА: 1. Представяме ви серия Unicorn, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и съдържа раница за предучилищна, раници за детска градина, термо чанта, торба за спорт и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Unicorn 2. Представяме ви серия Mimic, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раницити за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термо чанта, торба за спорт, несесери за училище, чадър, портмоне, касичка, бутилка за вода, козметични несесери и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Mimic 3. Представяме ви серия Cherry, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, чадър, портмоне, касичка, бутилка за вода, козметични несесери, куфари и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Cherry 4. Представяме ви серия Jasmine, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и и тийнейджъри съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, чадър, портмоне, касичка, бутилка за вода, козметични несесери, чанта за курсове, моливник и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Jasmine 5. Представяме ви серия Shiny, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, портмоне, бутилка за вода, козметични несесери, калъф за обувки, моливник и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Shiny 6. Представяме ви серия Abril, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, портмоне, бутилка за вода, козметични несесери, калъф за обувки, моливник, касичка, чадър,чанта за курсове, пътна чанта, куфари и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Abril 7. Представяме ви серия Betsy, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, портмоне, козметични несесери, моливник, чадър, куфари и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Betsy 8. Представяме ви серия Lia, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище раница на колелца, чанта за училище и несесери за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Lia 9. Представяме ви серия Emma, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Emma СЕРИИ РАНИЦИ ЗА МОМЧЕТА: 1. Представяме ви серия Planet, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раница за детска градина, термочанта, термо несесер, торба за спорт, несесери за училище, портмоне, моливник, бутилка за вода и касичка: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Planet 2. Представяме ви серия Coach, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раница на колелца, термочанта, термо несесер, торба за спорт, несесери за училище, портмоне, моливник, бутилка за вода, чадър, чантичка, калъф за обувки, козметичен несесер, пътна чанта и куфари: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Coach 3. Представяме ви серия Shark, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раница на колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище и бутилка за вода: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Shark 4. Представяме ви серия Speed, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раница на колелца, несесери за училище, козметичен несесер, чанта, калъф за обувки и бутилка за вода: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Speed 5. Представяме ви серия Iggy, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище раница на колелца и несесери за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Iggy 6. Представяме ви серия Balu, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Balu 7. Представяме ви серия Swim, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Swim 8. Представяме ви серия Glass, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раница на колелца и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Glass 9. Представяме ви серия Circus, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и съдържа раница за предучилищна, раници за детска градина и ясла, термо чанта и торба за спорт: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Circus СЕРИИ РАНИЦИ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ: 1. Представяме ви серия Mimic, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раницити за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термо чанта, торба за спорт, несесери за училище, чадър, портмоне, касичка, бутилка за вода, козметични несесери и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Mimic 2. Представяме ви серия Jasmine, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и и тийнейджъри съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, чадър, портмоне, касичка, бутилка за вода, козметични несесери, чанта за курсове, моливник и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Jasmine 3. Представяме ви серия Abril, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раници за детска градина, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, портмоне, бутилка за вода, козметични несесери, калъф за обувки, моливник, касичка, чадър,чанта за курсове, пътна чанта, куфари и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Abril 4. Представяме ви серия Betsy, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раница с колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище, портмоне, козметични несесери, моливник, чадър, куфари и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Betsy 5. Представяме ви серия Lia, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище раница на колелца, чанта за училище и несесери за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Lia 6. Представяме ви серия Emma, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и съдържа раници за училище и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Emma 7. Представяме ви серия Shark, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раница на колелца, термочанта, торба за спорт, несесери за училище и бутилка за вода: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Shark 8. Представяме ви серия Speed, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раници за предучилищна, раница на колелца, несесери за училище, козметичен несесер, чанта, калъф за обувки и бутилка за вода: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Speed 9. Представяме ви серия Iggy, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище раница на колелца и несесери за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Iggy 10. Представяме ви серия Balu, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Balu 11. Представяме ви серия Swim, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Swim 12. Представяме ви серия Glass, от новата колекция 2020 на GABOL Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и съдържа раници за училище, раница на колелца и несесер за училище: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Glass 13. Представяме ви серия Circus, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и съдържа раница за предучилищна, раници за детска градина и ясла, термо чанта и торба за спорт: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Circus 14. Fifty раница с две отделения, подходяща за лаптоп до 15,6 черна: https://smartshopping.bg/?product=158744 15. Direct раница с две отделения, подходяща за лаптоп до 15,6 /34х46х20 см черна https://smartshopping.bg/?product=158752 16. Ben комплект раница + несесер в 6 различни цвята: https://smartshopping.bg/?product=158699 СЕРИИ РАНИЦИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА: 1. Представяме ви серия Unicorn, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момичета и съдържа раница за предучилищна, раници за детска градина, термо чанта, торба за спорт и детски чантички: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Unicorn 2. Представяме ви серия Circus, от новата колекция 2020 на GABOL. Серията е подходяща за момчета и съдържа раница за предучилищна, раници за детска градина и ясла, термо чанта и торба за спорт: https://smartshopping.bg/?srch=GABOL+Circus 3. Представяме ви серия Puppet от новата колекция 2020 на Gabol. Серията е подходяща и за момчета и за момичета и включва раници подходящи за детска градина, спорт или свободното време. Раниците за изработени от неопрен и са с изключително приятен дизайн на Калинка, Пчеличка, Маймунка, Бухалче и Енот: https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=gabol+zoo&x=0&y=0 РАНИЦИ ОТ КАТАЛОГ 2019, ВЛЕЗНАЛИ И В КАТАЛОГ 2020: 1. Представяме ви серия Biker. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20 2. Представяме ви серия Marvin. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва различни раници: https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20 3. Представяме ви серия Norman Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21 </p>--> </a> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?news=18"> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2019-12-21 02:50:25</span> <h4 class="news-title">ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ - Коледа 2019!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Кол...</h4> <!--<p class="news-description">ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ - Коледа 2019!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Коледните и Новогодишни празници, Ви информираме, за следното: - Поръчки направени до 14 часа на 23.12.2019г/понеделник/, можете да получите във вторник на 24.12.2019 до обяд, в офисите на Спиди и Еконт. - Направените поръчки след 14 часа на 23.12.2019г/понеделник/, ще получите на 27 или 28.12.2019г. - Направените поръчки до 14 часа на 30.12.2019г/понеделник/, можете да получите във вторник на 31.12.2019 до обяд, в офисите на Спиди и Еконт. - Направените поръчки след 14 часа на 30.12.2019, можете да получите на 02 или 03.01.2020г. За клиентите, които желаят, можете да направите поръчка и да я вземете от нашия офис в кв. Стрелбище в София! Внимание!!! Поради натовареният график на куриерите по празниците са възможни закъснения от горепосоченият график. Ние гарантираме само датата на изпращане на пратките от наша страна, но не и доставката от страна на куриерите. В тази връзка препоръчваме да избирате доставка до офисите на Спиди или Еконт, за да е по-сигурно получаването на Вашите пратки. Когато избирате опцията доставка до офис на Спиди - На мястото на адреса си запишете номера или адреса на офиса на Спиди или Еконт, който предпочитате!</p>--> </a> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?news=17"> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2019-04-13 11:53:10</span> <h4 class="news-title">Новата ученическа колекция 2019 на GABOL е вече при нас! С всяка закупена ученическа раница, получавате ПОДАРЪК – торба, с логото на Smartshopping...</h4> <!--<p class="news-description">[CENTER][B]Новата ученическа колекция 2019 на GABOL е вече при нас![/B][/CENTER] [CENTER]С всяка закупена ученическа раница, получавате ПОДАРЪК – торба, с логото на Smartshopping.bg!!![/CENTER] [JUSTIFY]Всички раници, несесери, торби, чанти, бутилки, портмонета,чадъри, класьори, детски куфари и детски пътни чанти от колекция 2019 можете да разгледате в сайта. Почти всичко /с изключение на куфарите/ можете да видите и на място в офиса ни в квартал Стрелбище. Всяка година качеството на продуктите е все по-високо, а дизайна все по-атрактивен.[/JUSTIFY] [CENTER][B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА МОМИЧЕТА:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Aloha[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Bird[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантички, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Dream[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0[/LINKN] 4. Представяме ви [B]серия Globe[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанти: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22[/LINKN] 5. Представяме ви [B]серия Linda[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0[/LINKN] 6. Представяме ви [B]серия Mandy[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22[/LINKN] 7. Представяме ви [B]серия Mint[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, чантички, портмоне, пътна чанта, термочанта, моливник: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y[/LINKN] 8. Представяме ви [B]серия Toy[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и включва раници, несесери, торби, чантички, куфар: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Toy&x=29&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Toy&x=29&y=17[/LINKN][/JUSTIFY] [CENTER][B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА МОМЧЕТА:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Bang[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bang&x=30&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bang&x=30&y=18[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Biker[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Contact[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12[/LINKN] 4. Представяме ви [B]серия Derby[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта,куфар и пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17[/LINKN] 5. Представяме ви [B]серия Flip[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне, класьор, пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0[/LINKN] 6. Представяме ви [B]серия Gym[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантички, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20[/LINKN] 7. Представяме ви [B]серия Hawai[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18[/LINKN] 8. Представяме ви [B]серия Hexon[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20[/LINKN] 9. Представяме ви [B]серия Marvin[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва различни раници: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20[/LINKN] 10. Представяме ви [B]серия Noise[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанта подходяща за курсове: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14[/LINKN] 11. Представяме ви [B]серия Norman[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21[/LINKN] 12. Представяме ви [B]серия Space[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24[/LINKN] 13. Представяме ви [B]серия Stereo[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17[/LINKN] 14. Представяме ви [B]серия Stick[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18[/LINKN][/JUSTIFY] [CENTER][B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Aloha[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Biker[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Contact[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12[/LINKN] 4. Представяме ви [B]серия Derby[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта,куфар и пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17[/LINKN] 5. Представяме ви [B]серия Dream[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0[/LINKN] 6. Представяме ви [B]серия Flip[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне, класьор, пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0[/LINKN] 7. Представяме ви [B]серия Globe[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанти: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22[/LINKN] 8. Представяме ви [B]серия Hawai[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18[/LINKN] 9. Представяме ви [B]серия Hexon[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20[/LINKN] 10. Представяме ви [B]серия Linda[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0[/LINKN] 11. Представяме ви [B]серия Mandy[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22[/LINKN] 12. Представяме ви [B]серия Marvin[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчеа и тийнейджъри и включва различни раници: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20[/LINKN] 13. Представяме ви [B]серия Mint[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, чантички, портмоне, пътна чанта, термочанта, моливник: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y[/LINKN] 14. Представяме ви [B]серия Noise[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанта подходяща за курсове: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14[/LINKN] 15. Представяме ви [B]серия Norman [/B]от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21[/LINKN] 16. Представяме ви [B]серия Space[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24[/LINKN] 17. Представяме ви [B]серия Stereo[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17[/LINKN] 18. Представяме ви [B]серия Stick[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18[/LINKN][/JUSTIFY] [CENTER] [B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Bird[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантички, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Gym[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчеа и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантичи, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Zoo[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща и за момчета и за момичета и включва раници подходящи за детска градина, спорт или свободното време. Раниците за изработени от неопрен и са с изключително приятен дизайн на Жаба, Лисица, Пингвин, Зайче и Тигър: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=gabol+zoo&x=0&y=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=gabol+zoo&x=0&y=0[/LINKN][/JUSTIFY] </p>--> </a> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?news=16"> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2018-12-17 05:01:03</span> <h4 class="news-title">ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Коледните празниц...</h4> <!--<p class="news-description">[JUSTIFY]ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Коледните празници, Ви информираме, за следното: - Поръчки направени до 20.12.2018г/четвъртък/ ще се изпълняват стандартно, с доставка до 1 работен ден за София и до 2 работни дни за страната. - Направените поръчки до 14 часа на 21.12.2015г/петък/, можете да получите в събота на 22.12.2018 до обяд, с услуга градски куриер за София, експресна за страната, съгласно стандартния съботен график за обслужване на клиенти на Спиди или до офисите на Спиди и Еконт. - Направените поръчки след 14 часа на 21.12.2015г/петък/, ще получите на 28 или 29.12.2018г. - Направените поръчки след 14 часа на 21.12.2015г/петък/ за клиенти от София, могат да се вземат от нашият офис на 22, 23 или 24.12.2015г, след предварителна договорка. - Направените поръчки до 14 часа на 28.12.2018г/петък/, можете да получите в събота на 29.12.2018 до обяд, с услуга градски куриер за София,експресна за страната, съгласно стандартния съботен график за обслужване на клиенти на Спиди или до офисите на Спиди и Еконт - Направените поръчки след 14 часа на 28.12.2018г/петък/, ще получите на 03 или 04.01.2018г. Внимание!!! Поради атмосферните условия в стараната и натовареният график на куриерите по празниците са възможни закъснения от горепосоченият график. Ние гарантираме само датата на изпращане на пратките от наша страна, но не и доставката от страна на куриерите. В тази връзка препоръчваме да избирате доставка до офисите на Спиди или Еконт, за да е по-сигурно получаването на Вашите пратки. Когато избирате опцията доставка до офис на Спиди - На мястото на адреса си запишете номера или адреса на офиса на Спиди или Еконт, който предпочитате![/JUSTIFY]</p>--> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="support-block"> <div class="container"> <div class="support-block-container"> <img src="images/support.png" class="support-image"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="support-info"> <p class="white">За възникнали въпроси<br/> позвънете на нашия съпорт</p> <h3 class="bold big white">0878 661 429</h3> <h4 class="text-uppercase white">всеки делничен ден<br/> от 09:00 - 18:00</h4> </div> </div> <div class="col-md-7 col-md-offset-1"> <h4 class="text-uppercase white bold text-center">Пишетени и ни последвайте на: </h4> <ul class="contact-info clearfix"> <li> <a href="mailto:smart@smartshopping.bg"> <span class="ti-email contact-icon"></span> <span class="small-title">пишете ни на</span> <span class="big-title">smart@smartshopping.bg</span> </a> </li> <li> <a href="https://www.facebook.com/Smartshopping.bg/" target="_blank"> <span class="ti-facebook contact-icon"></span> <span class="small-title">последвайте ни </span> <span class="big-title">Smartshopping.bg</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="footer-top"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <div class="delivery-block"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3>Доставка</h3> <p class="muted">Доставка от 1 до 3 работни дни</p> </div> <div class="col-md-4"> <div class="image-container text-right"><img src="images/delivery-speedy.png"></div> </div> </div> </div> </div> <div class=" col-md-6"> <div class="payment-block"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3>Плащане</h3> <p class="muted">Методи на плащане</p> </div> <div class="col-md-4"> <div class="image-container"><img src="images/payment.jpg"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <span class="v-line"></span> </div> </div> <div class="footer-middle"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <h4 class="f-title">Навигация</h4> <ul class="f-list"> <li><a href="">За децата</a></li> <li><a href="">За бизнеса</a></li> <li><a href="">Техника</a></li> <li><a href="">Здраве</a></li> <li><a href="">Книги</a></li> <li><a href="">Уникати</a></li> <li><a href="">Промоция</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h4 class="f-title">Друга информация</h4> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <ul class="f-list"> <li><a href="https://smartshopping.bg/?info=2">За нас</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=4">Поръчка</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=6">Доставка и начин на плащане</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=7">Общи условия</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=8">Отстъпки</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=9">Често задавани въпроси</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <ul class="f-list"> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-md-3"> <div class="image-container"> <img src="images/logo.png"> </div> <a href="" class="office-address"> <span class="ti-location-pin office-icon"></span> <span class="small-title text-uppercase muted"> нашият офис </span> <span class="big-title no-bold">ул. "М-р Първан Тошев" 12-14<br/> София, България</span> </a> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-7"> <p class="copyright">Copyright © 2020 SmartShopping.bg All rights reserved. Created by CloudBM.</p> </div> <div class="col-md-5"> <p class="price-info">Всички цени са крайни, с включен ДДС</p> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> <script> $(document).ready(function() { $(".animsition").animsition({ inClass: 'fade-in', outClass: 'fade-out', inDuration: 1500, outDuration: 800, linkElement: '.animsition-link', // e.g. linkElement: 'a:not([target="_blank"]):not([href^="#"])' loading: true, loadingParentElement: 'body', //animsition wrapper element loadingClass: 'animsition-loading', loadingInner: '', // e.g '<img src="loading.svg" />' timeout: false, timeoutCountdown: 5000, onLoadEvent: true, browser: [ 'animation-duration', '-webkit-animation-duration'], // "browser" option allows you to disable the "animsition" in case the css property in the array is not supported by your browser. // The default setting is to disable the "animsition" in a browser that does not support "animation-duration". overlay : false, overlayClass : 'animsition-overlay-slide', overlayParentElement : 'body', transition: function(url){ window.location.href = url; } }); $('#homeCarosel').owlCarousel({ loop:true, nav:false, items:1, dots:false }); owlhome = $('#homeCarosel').owlCarousel(); $(".prev-banner").click(function () { owlhome.trigger('prev.owl.carousel'); }); $(".next-banner").click(function () { owlhome.trigger('next.owl.carousel'); }); $('#promoCarousel').owlCarousel({ loop:true, nav:false, margin:50, dots:false, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:3 }, 1000:{ items:4 }, 1200:{ items:6 } } }); owlpromo = $('#promoCarousel').owlCarousel(); $(".promo-prev").click(function () { owlpromo.trigger('prev.owl.carousel'); }); $(".promo-next").click(function () { owlpromo.trigger('next.owl.carousel'); }); equalheight = function(container){ var currentTallest = 0, currentRowStart = 0, rowDivs = new Array(), $el, topPosition = 0; $(container).each(function() { $el = $(this); $($el).height('auto') topPostion = $el.position().top; if (currentRowStart != topPostion) { for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } rowDivs.length = 0; // empty the array currentRowStart = topPostion; currentTallest = $el.height(); rowDivs.push($el); } else { rowDivs.push($el); currentTallest = (currentTallest < $el.height()) ? ($el.height()) : (currentTallest); } for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } }); } $(window).load(function() { equalheight('.list-news li'); }); $(window).resize(function(){ equalheight('.list-news li'); }); }); </script> </body> </html>